Sarıcapaşa, Talatpaşa Cad. No:134 Merkez/Edirne

Op. Dr. Muzaffer Memiş


1966 Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladı. 1982 yılında İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesine girdi ve 1988 yılında mezun oldu. Mecburi hizmetini Erzurum Tekman Sağlık Merkezi 1988-1990 yıllarında yaptı. 1990-1992 yıllarında Trabzon Devlet Hastanesinde çalıştı. 1992 yılında Trakya Üniversitesinde ihtisasa başladı. 1998 yılında ihtisasını aldı. 1994-1995 yıllarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nöroşirurji i A.B.D.’de çalıştı. 1998 yılında Edirne Devlet Hastanesinde çalışmaya başladı. Halen Edirne;de Özel Trakya Hastanesinde nöroşirurji bölümünde çalışmaya devam etmektedir. Çeşitli alanlarda aldığı spesifik eğitimlerden sertifikalara sahiptir.

Katıldığı Etkinlikler

 • NUBAC TRAINING CERTİFİCATE Nubac Training Course 11-12 July 2007
 • CERTIFICATE of RECAGNITION For Successful Completion of Balloon Kyphoplasty Surgeon Trainnig Program October 05 – 2006
 • MICRONEUROSURGICAL ANATOMY 2’nd İnternational Symposium on Microneurosurgical Anatomy September 30 – October 03 2004
 • PROF.DR M. GAZİ YAŞARGİL GÜNLERİ Beyin Tümörlerinin Mikrocerrahisi Eğitim Programı 26 - 29 Mayıs 2003
 • AEGEAN SPINE REWIEW-2003 Symposium and Cadaver Course November 15-18 2003
 • CERTIFICATE of ATTENDANCE Cerebral Venous System , Menıngımomas , Turkish Neurosurgıcal Socıety June 03-08 2002
 • CERTIFICATE of STRYKER HOWMEDICA COURSE Clinic of Neurosurgery , Schwerin , Germany Course Chairman , Dietmar Salger , MD 16 – 17 October 2000
 • İNSÜLER- HİPOKAMPAL Bölge Anatomisi ve Epilepsi Cerrahisi 11-12 Kasım 1999
 • MIDAS REX INSTITUTE Pneumatic instrumentation for Neurosurgical Procedures-1999
 • WORLD FEDARETION of NEUROSURGICAL SOCIETIES TRAINING COURSE WFNS Course 15-16 May 1999
 • TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ ÜYELİĞİ 15-09-1998
 • TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 7. Bilimsel Kongresi 4 – 9 Mayıs 1993
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Katılım Belgesi
 • DR. Muzaffer MEMİŞ Türk Nöroşirurji Derneği ve Sinir Sistemi Derneği üyesidir.